امروز 4 خرداد 03

Friday, May 24, 2024

استعلام بیمه عمر و تامین آتیه

استعلام بیمه عمر و تامین آیته بزرگ سال

استعلام بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد
جداول استعلام زیر با توجه به انتخاب پوشش های بیمه ای زیر محاسبه شده است.

استعلام بیمه عمر و تامین آیته (بزرگ سال)

1-این استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای 12 سال) محاسبه شده است.
2-سن بیمه شده 30 سال.
*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
3-مدت بیمه نامه 30سال
4-روش پرداخت به صورت سالانه
5-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد
6-پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه لحاظ شده است.
7-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ نشده است.
8-پوشش بیماریهای خاص دارد.
9-پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار را شامل می شود.

لطفا جهت دریافت استعلام بیمه عمر و تامین آتیه روی حق بیمه پرداختی ماهانه در جداول زیر کلیک کرده و جدول مربوطه را مشاهده فرمایید.

حق بیمه 20 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 30 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 40 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 50 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 60 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 70 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 80 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 90 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 100 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 120 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 140 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 160 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 180 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 200 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 220 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 240 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 260 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 280 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 300 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 320 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 334 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 664 هزار تومان ماهیانهاستعلام بیمه زندگی و سرمایه گذاری کودک و نوجوان

استعلام بیمه عمر و تامین آتیه (کودک و نوجوان)

1-این استعلام برای بیمه آتیه کودک و نوجوان (تا سن 12 سالگی) محاسبه شده است.
2-سن بیمه شده 1 سال.
*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
3-مدت بیمه نامه 30سال.
4-روش پرداخت به صورت سالانه.
5-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد.
*پوشش های این بیمه نامه از سن 12 سالگی بیمه شده قابل ارائه می باشد و بر روی جداول استعلام زیر نیز لحاظ گردیده است.

لطفا جهت دریافت استعلام بیمه عمر و تامین آتیه روی حق بیمه پرداختی ماهانه در جداول زیر کلیک کرده و جدول مربوطه را مشاهده فرمایید.

حق بیمه 20 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 30 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 40 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 50 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 60 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 70 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 80 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 90 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 100 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 120 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 140 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 160 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 180 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 200 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 220 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 240 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 260 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 280 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 300 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 320 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 334 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 664 هزار تومان ماهیانه


ما را دنبال کنید
      کانال مشاوره بیمه پاسارگاد
      کانال اعطای نمایندگی بیمه پاسارگاد
      ما را دراینستاگرام دنبال نمایید
آدرس: تهران-خیابان هاشمی-بعد از یادگار امام-کوچه هلالی-پلاک 23
تلفن: 02166374510   -   همراه : 09120206326   -  واحد مشاوره : 02165822356   -  اعطای کد نمایندگی : 02165822359
طراحی و پیاده سازی سایت و اجرا سئو : telegram : +989376465530