امروز 5 خرداد 03

Saturday, May 25, 2024

سوالات عمومی بیمه عمر بیمه پاسارگاد

بیمه عمر و تامین آتیه چیست؟

 

شده جهانیFlexible universal life طراحی گردیده ودر سراسر جهان یکی از پر طرفدارترینبیمه های زندگی(عمر) می باشد،با در نظر گرفتن نرخ تورم و سود سرمایه گذاری و ویژگیهایمربوط به خنثی کردن اثر تورم و محاسبه سود صندوق سرمایه گذاری به شکل مرکب؛مناسبترین گزینه برای کسانی است که با نگرش درست،نگران آینده خود و خانواده خود هستند.

 

بطور کلی  بیمه نامه زندگی چهار محور

 

1.پسانداز

 

2.عمرو حوادث

 

3.ازکار افتادگی

 

4.وام

 

ومزایای خاص را تحت پوشش قرار می دهد

 

د - پس از شش ماه بیمه گذار می تواند ازمحل ذخیره ریاضی تا نود درصد ارزش ذخیره رباضی صندوق پس انداز بدون ضامن و وثیقهوام دریافت نماید.

 

 

 

الف بیمه گذار می تواند با صرفه جویی اندک در مخارجروزانه ( از666 تا 22400 تومان ) و پس انداز آن نزد شرکت سهامی عام بیمه پاسارگاداز سود تضمینیو سود حاصل از تشکیل منافع(مشارکت) استفاده نماید .

 

ب - درصورت فوت طبیعی حتی پس از پرداخت یکقسط حق بیمه  استفاده کنندگان کل سرمایهفوت  انتخابی را دریافت و در صورت فوت دراثر حادثهسه برابر سرمایه  فوت  انتخابی به بازمانده یا استفاده کنندهپرداختخواهد شد.

 

 

 

ج در صورت از کار افتادگی دائم بیمه شده، بیمهگذار از پرداخت اقساط حق بیمه  معاف وغرامت از کارافتادگی دریافت مینمایید و کل سرمایه صندوق پس انداز را درپایانقرارداد یکجا دریافت خواهد نمود.

 

 

 


مزایای ویژه این بیمه نامه چیست ؟

بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمهپاسارگاد، یک سرمایه گذاری بلند مدت بدون ریسک با سود تضمینی بیمه مرکزی؛ این بیمهنامه  کاملاً انعطاف پذیر بوده،به گونه ایکه منطبق بر شرایط و نیازهای شما طراحی گشته و در طی مدت اعتبار بیمه نامه میتواند همراه و هم گام با نیازهای شما شرایط قراداد تغییر یابد بدون آنکه نیازی بهفسخ آن باشد.


پوشش های اضافی و تکمیلی به چه صورت است؟

1. پوشش بیمه فوت ناشی از حادثه :

این پوشش به افراد 12 الی 70 ساله تعلق می گیرد. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می تواند تا سه برابر افزایش یابد سقف این پوشش 5.000.000.000 ریال میباشد.


2. پوشش نقض عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه :

درصورتی که بیمه شده در زمان اعتبار بیمه نامه به علت حادثه دچار نقض عضو یا از کارافتادگی دائم و قطعی شود شرکت بیمه متعهد است است غرامت مربوط را بر اساس جدول نقض عضو بیمه حوادث شخصی و سرمایه بیمه از کارافتادگی پرداخت نماید سقف این پوشش 2.500.000.000 میباشد.

#این پوشش به بیمه شدگان 12 الی 70 ساله تعلق میگیرد#


3. پوشش هزینه  پزشکی بر اثر حادثه :

در این پوشش صورتحساب درمانی که در اثر حادثه هزینه شده باشد تا سقف مندرج در بیمه نامه در هر سال بیمه ایی قابل پرداخت است؛ به این معنا که هر سال این پوشش شارژ میشود سقف این پوشش 400.000.000 ریال است .

بیمه شدگان 12 تا 70 ساله تحت این پوشش قرار میگیرن #


 4. پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه :

با دریافت این پوشش چناچه بیمه شده به هر علت دچار از کارافتادگی کلی و دائم گردد و قادر به انجام هیچ گونه فعالیتی نباشد بیمه گر از دریافت حق بیمه صرف  نظر نموده 


5. پرداخت سرمایه از کارافتادگی :

بیمه شده درصورت از کارافتادگی کلی و دائم به هر علت ، علاوه بر معافیت از پرداخت حق بیمه فوق غرامتی معادل سرمایه مندرج در قرارداد حداکثر تا سقف 600.000.000  ریال از بیمه پاسارگاد دریافت می نماید.

این پوشش به افراد 15 الی 60 ساله ای که شاغل هستند تعلق می گیرد.


6. پوشش بیمه بیماریهای خاص :

در صورتی که بیمه شده در طول مدت بیمه نامه به هریک از بیماریهای سرطان (Cancer) ، سکته قلبی (Myocardial lnfarction) ، سکته مغزی (Stroke) ، جراحی عروق قلب (Surgery Coronary Artery) و پیوند اعضای بدن(Main-Organ-Graft) بر طبق تشخیص پزشک متعمد شرکت مبتلا گردد بیمه پاسارگاد معادل سرمایه بیمه تحت پوشش و حداکثر تا مبلغ 400.000.000 ریال به ازای هریک از بیماریها مجموعا 2.000.000.000 ریال پرداخت می نمایید.

# این پوشش به بیمه شدگان 12 تا 60 سالگی تعلق میگیرد #


7. پوشش آتش سوزی منزل مسکونی :

بیمه گذار/ بیمه شده می تواند به همراه این بیمه نامه پوشش بیمه آتش سوزی برای منزل مسکونی خود تهیه نماید . بیمه گذار/ بیمه شده می تواند مالک ساختمان مورد بیمه بوده و یا ملک مورد نظر به صورت استیجاری در اختیار وی باشد . سرمایه آتش سوزی بیمه نامه ضریبی از پرداخت حق بیمه به میزان 500 ،750 ، 1000 و یا 1500 برابر حق بیمه ماهانه خواهد بود .

سقف تعهد جهت پوشش بیمه آتش سوزی در سال اول 1.000.000.000 ریال می باشد و در سال های بعد با افزایش 5٪ و یا 10٪ تا سقف 5.000.000.000 ریال قابل افزایش می باشد.

ضمانت سود آوری و نرخ سود چگونه تعیین می گردد ؟

شركت بیمه پاسارگاد بر اساس آیین نامه 68 مصوب شورای عالی بیمه (بیمه های زتدگی)  برای بیمه نامه های فوق حداقل معادل 16 درصد(برای دو سال ابتدایی) ، 13 درصد برای دوسال بعد و برای دوره مازاد بر چهار سال ابتدایی 10 درصد سود تضمین مینماید ؛ نرخ سود فوق فوق الذکر علی الحساب بوده و ضمنا حق بیمه های پرداختی را در سبد سرمایه گذاری خود متشكل از بازار بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری،جهت سرمایه گذاری بهینه قرار میدهد.

پشتوانه مالی و اعتباری شرکت بیمه پاسارگاد چیست ؟

 شركت بیمه پاسارگاد ، شرکتی با ماهیت سهامی عام میباشد ؛ علاوه بر پشتوانه  قوی مالی خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانك پاسارگاد ، همانند دیگر مؤسسات بیمه تحت نظارت و كنترل مستقیم بیمه مركزی  ایران قرار دارد. 40 تا 50 درصد حق بیمه های پرداخت شده توسط بیمه گذار را نزد بیمه مركزی ایران بیمه اتكایی خواهد بود.
ضمن آنكه بطور اصولی بخشی از ریسك این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به مؤسسات معتبر بیمه گران اتكائی بین المللی منتقل خواهد شد.

بعد از مدت پنج الی ده سال ارزش پول کاهش می یابد و سرمایه انتخابی ارزش آنچنانی ندارد!؟

درست است که ارزش پول طی سالیان متمادی کاهش خواهد یافت ولی باید در نظر داشت ارزش اقساط پرداختی نیز طی این سالها کاهش خواهد یافت و برای غلبه بر این موضوع می توان سالیانه با افزایش نرخ تورم با افزایش  دادن حق بیمه ، سرمایه را نیز افزایش داد ؛ به این شیوه با مرور زمان ارزش پول با افزایش نرخ تورم ارزش خود را از دست نمی دهد . ضمن اینکه نباید از فراموش کرد که این پس انداز تحت پوشش بیمه است و در صورت حادثه می توان خود و یا بازماندگان از پوششهای آن استفاده کنیم .

برای گرفت وام چه ضمانهایی لازم است و مدت زمان وام و بازپرداخت آن چگونه است؟

برای دریافت وام باید حداقل شش ماه ، درصورت سپرده گذاری حداقل سه ماه از مدت بیمه نامه گذشته و حداقل موجودی 200 هزار تومان باشد که در صورت ثبت همه اقساط بدون هیچ تشریفاتی و فقط با ارایه بیمه نامه و کارت شناسایی چک وام در وجه بیمه گذار صادر خواهد گردید .

و باز پرداخت آن می تواند حداکثر تا 60 ماه بوده و همچنین می تواند بعد از اتمام هر وام بلافاصله درخواست وام جدید نماید.

در صورت تاخیر در پرداخت چگونه عمل می شود؟

چنانچه بیمه گذار بیش از یک ماه از تاریخ پرداخت حق بیمه خودداری نماید از پایان یک ماه دیگر تحت پوشش بیمه نمی باشد و چنانچه قبل از شش ماه باشد بدون استرداد هیچ مبلغی و با اخطار کتبی بیمه نامه باطل خواهد شد و اگر بعد از شش ماه و پرداخت شش قسط چنین اتفاقی بیافتد در صورت فوت ارزش باز خریدی و یا ارزش سرمایه مخفف هر کدام بیشتر باشد به بازماندگان پرداخت خواهد شد و در صورت حیات ارزش باز خریدی پرداخت خواهد شد . اما پس از اینکه قبل از یکسال اقدام به پرداخت اقساط معوق و هزینه دیر کرد نماید بلا فاصله و بدون هیچ تشریفاتی شرایط بیمه نامه به شرایط قبلی تبدیل خواهد شد و چنانچه این اتفاق بعد از یکسال بیافتد ادامه بیمه نامه منوط به آزمایشات پزشکی و تایید پزشک خواهد شد .

اقساط بیمه نامه چگونه پرداخت می شود ؟

در حال حاضر دفترچه های اقساط  بیمه نامه ها بصورت تک برگی بوده و با شناسه  قبض و پرداخت که روی دفترچه ها  چاپ میباشد از طریق اینترنت بانک پاسارگاد

دستگاه POS ‍‍, ATM بانک های پاسارگاد  و توسعه تعاون امکان پرداخت میباشد و مبلغ واریزی به هریک از روش های اشاره شده  

 مستقیما به حساب فراگیر شرکت سهامی بیمه پاسارگاد واریز می گردد .

چه مبلغی به عنوان باز خرید بیمه نامه پرداخت می شود ؟

در صورت عدم تمایل بیمه گذار از ادامه قرارداد بیمه ای قبل از پایان قرار داد ، مبلغی معادل مبلغ ذکر شده در جدول بیمه عمر و تامین آتیه و در ستون بازخریدی که توسط بیمه مرکزی تضمین شده است ؛ بصورت علی الحساب در آن سال پرداخت میگردد. 

آیا می توان شرایط بیمه نامه را تغییر داد ؟

بله

امکان تغییر در شرایط بیمه نامه توسط بیمه گذار در طول مدت قرارداد در سررسید سنوات با توافق بیمه گر امکان پذیر است .

آیا بیمه های عمر معاف از مالیات می باشند؟

حال اینكه در مورد سایر اموال و داراییها این امر تابع قانون انحصار وراثت می باشد. طبق ماده 136 قانون مالیات های مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته ، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند و نظر به ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بند (2- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می توانند جزو هزینه های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات به حساب آیند.

پس از انحلال و ورشکستگی شرکت سرمایه مشتری چه می شود ؟

طبقماده 60 از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران ، مصوبه سال 1350:

اموالمؤسسات بیمه همچنین ودایع مذكور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏گذاران، بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشكستگى مؤسسه بیمهبیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانكاران حق تقدمدارند. در میان رشته‏ هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

(اینماده قانونی نشان می دهد که درصورت انحلال یا ورشکستگى یک شرکت بیمه تعهدات بیمهنامه ها به عهده بیمه مرکزی می باشد. این ماده نیز به این مطلب اشاره دارد کهدرصورت ورشکستگی یک شرکت بیمه ، حق و حقوق بیمه گذاران عمر، در رأس تمامی بدهکاریهای آن شرکت قرار دارد و شرکت ورشکسته ، قبل از تسویه هرگونه بدهی “حتی بدهی بهدولت یا بدهی به بانکها یا بدهی به کسانیکه از آن شرکت چک یا سفته یا هرگونه اوراقبدهی آور دیگری دارند” تقدم دارد.)

مؤسساتبیمه نمی ‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مركزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایندو یا به رهن واگذار كنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

دفاتراسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مركزى ایران رامطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.

ماده 36:

مؤسساتبیمه ایرانى با سرمایه حداقل یك‏صد میلیون ریال تشكیل مى ‏شود كه باید 50 درصد آننقداً پرداخت شده باشد میزان ودیه ه‏اى كه عندالاقتضا براى هر یك از رشته‏ هاى بیمهدر نظر گرفته خواهد شد در آیین ‏نامه‏اى كه از طرف بیمه مركزى ایران تهیه و به تصویبشوراى عالى بیمه می‏ رسد تعیین خواهد شد.

ماده 37:

ثبت هرمؤسسه بیمه در کشور ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزى ج.ا.اصادر می شود خواهد بود. همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدى در اساسنامه و میزان سرمایهو سهام مؤسسات بیمه‏ اى که به ثبت رسیده باشند، موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزىج.ا.ا می باشد.

ماده 46:

مؤسساتبیمه خارجى باید طبق آیین ‏نامه‏اى كه به پیشنهاد بیمه مركزى ایران به تصویب شوراىعالى بیمه مى ‏رسد مبلغى براى هر یك از دو رشته بیمه‏ هاى زندگى و سایر انواع بیمهنزد بیمه مركزى ایران تودیع‏ نمایند. مبلغ ‏این ودیعه در هریك از دو مورد مذكور ازپانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك‏ مركزى‏ ایران‏ كمترنخواهدبود.

هر یكاز مؤسسات بیمه خارجى باید درآمدهاى خود را سال‏ به ‏سال به ودیعه مزبور اضافه كندتا در هر مورد مبلغ ‏ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بیمه برسد.

افزایشودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیارى است.

ماده 71:

کلیهشرکتهای بیمه که در ایران فعالیت می نمایند باید ۵۰% در رشته بیمه‏ هاىزندگى (شامل بیمه عمر و تامین آتیه ) و ۲۵% در سایر رشته‏ هااز معاملات بیمه‏ اى مستقیم خود را نزد بیمه مرکزى ج.ا.ا بیمه اتکایى نمایند.

(اینماده قانونی نشان می دهد که ۵۰% از حق‌ بیمه‌های رشته عمر که یک شرکت بیمهاز بیمه‌ گذاران خود دریافت می‌کند ، مستقیماً به حساب بیمه مرکزی ج.ا.ا واریز می‌شود.در قبال ۵۰ درصدیکه بیمه مرکزی دریافت می کند ، مکلف است تا درصورت متضرر شدن یک شرکت بیمه ، به نسبتحق بیمه های دریافتی ، به صورت اتکایی عمل نموده و تا سهمی مشخص از ضرر و زیان راجبران کرده تا از ورشکستگی شرکت بیمه مزبور جلوگیری نماید.)

استثنایات این بیمه نامه چیست ؟

الف – مسابقات سرعت و اکتشاف و پروازهای اکروباتی
ب – خطر جنگ و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی داشتته باشد .
ج - خودکشی قبل سه سال و 36 قسط کامل مگر اینکه ثابت شود خودکشی غیر ارادی بوده
د - در صورتیکه استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند.

مزایای بیمه عمر نسبت به نظام بانکی چیست ؟

الف – در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک مرکزی سود نیز تغییر می نماید ولی در بیمه عمر و تامین آتیه در هر شرایطی سود هیچ گاه کاهش نمی یابد و همچنین در صورت تشکیل منافع افزایش خواهد یافت .
ب – بیمه عمر و تامین آتیه ، پس اندازی منظم و سیستماتیک و البته اجباریست که پس انداز بانکی چنین خاصیتی ندارد .
ج - با وجود به اینکه در نیمه اول بیمه نامه در صورت باز خریدی مقداری ازسرمایه پرداختی بعنوان حق بیمه عمر و هزینه های بیمه گری کسر می گردد ولی این خود باعث می شود باز خریدی این بیمه نامه آخرین تصمیم باشد .
د - وام در این سیستم در عرض بیست دقیقه و بدون هیچ تشریفاتی پرداخت می شود ولی در نظام بانکی ........
ه - مهمتر از همه اینکه در هیچ بانکی عمر انسان در برابر کل پس انداز احتمالی باضافه سود آن بیمه نخواهد شد که در بیمه عمر و تامین آتیه چنین امری امکان پذیر می باشد.

پس اگر مطمئن باشیم عمر جاودانه خواهیم داشت نیازی به بیمه عمر نیست و فقط یک حساب بانکی خوب کافی است .
ولی اگر ۱٪ احتمال وجود ریسک (حادثه و از کارافتادگی و ... ) احساس می کنید حتما در کنار یک حساب بانکی خوب یک بیمه نامه خوب عمروسرمایه گذاری داشته باشید.

آیا اشخاص بیمار نیز می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند ؟

برخی از بیماری ها با نظر پزشک و دریافت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن می باشد ولی بیماری های لا علاج قابل بیمه شدن نمی باشد. در عین حال برای اینکه بیمه گر و بیمه گذار با مشکل مواجه نشوند بهتر است پرسش نامه با دقت مطالعه وتکمیل گردد.

شرایط بازنشستگی از محل عمر چه تفاوتی با حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دارد ؟

در مدت 20 سال حقوق دريافتي بيش از حقوق دريافتي با سابقه 30 ساله تامين اجتماعي است. جمع حق بيمه پرداختي 20 ساله بسيار كمتر از 30 سال تامين اجتماعي است.
- نياز به اشتغال در محل يا تاييد بازرس تامين اجتماعي نميباشد و مناسب براي خانمهاي خانه دار يا كودكان و نوزادان.

مدارک لازم جهت پوشش از کار افتادگی را نام ببرید ؟

در صورت از کار افتادگی علاوه بر مدارک تاییدیه پزشکی قانونی و مراجع ذی صلاح نظریه و مدارک مورد درخواست پزشک معتمد بیمه گر نیز لازم می باشد.

مدارک لازم جهت گرفتن سرمایه را نام ببرید ؟

الف – بیمه نامه و ضمایم آن
ب- قبوض رسید حق بیمه های پرداختی
ج - کارت شنا سایی ورونوشت آن
و در صورتیکه پرداخت سرمایه در صورت فوت باشد در اولین فرصت و حداکثر تا یک ماه از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار کتبا" و با ذکر دلیل فوت به اطلاع بیمه گر برسد و علاوه بر مدارک فوق مدارک ذیل برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرارگیرد
1- گواهی رسمی فوت
2 - گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد .
3 - در صورتیکه فوت بر اثر حادثه باشد گزارش حادثه که توسط مراجع ذی صلاح تهیه شده باشد
4 - در صورتیکه استفاده کنندگان مشخص نشده باشند گواهی انحصار وراثت


ما را دنبال کنید
      کانال مشاوره بیمه پاسارگاد
      کانال اعطای نمایندگی بیمه پاسارگاد
      ما را دراینستاگرام دنبال نمایید
آدرس: تهران-خیابان هاشمی-بعد از یادگار امام-کوچه هلالی-پلاک 23
تلفن: 02166374510   -   همراه : 09120206326   -  واحد مشاوره : 02165822356   -  اعطای کد نمایندگی : 02165822359
طراحی و پیاده سازی سایت و اجرا سئو : telegram : +989376465530